Kvalitet rada

facebook  instagram

Kvalitet rada

Psihosocijalna rehabilitacija

Sociorehabilitacione aktivnosti sa pacijentima u dnevnoj bolnici sprovodi tim koga čine psihijatri, defektolozi - specijalni pedagozi, socijalni radnici, radno-okupacioni terapeut, medicinske sestre-tehničari. Takođe, često nas posećuju i spoljni saradnici - umetnici, sportisti i druge javne ličnosti.

Psihosocijalna rehabilitacija u uslovima parcijalne hospitalizacije podrazumeva to da pacijenti provode deo dana (od ponedeljka do petka) u različitim aktivnostima. Aktivnosti koje se sprovode u okviru dnevne bolnice su:

  1. individualni i grupni psihoterapijski i socioterapijski tretman (savetodavni rad sa porodicama naših korisnika, terapijska zajednica, debatni klub, podsticanje interakcije između korisnika radi razmene stavova i/ili promene ponašanja i mišljenja...)
  2. individualizovani pristup u farmakoterapijskom lečenju pacijenata
  3. stimulacija kognitivnih funkcija

Takođe, aktivnosti se sprovode kroz brojne sekcije:

  • sportska (na sportskim terenima u sektoru Padinska Skela, u prostorijama Dnevne bolnice, a petkom smo na Adi Ciganliji, kada vremenski uslovi to dozvole)
  • literarna sekcija
  • edukativna, kroz različite oblasti iz sfera interesovanja pacijenata
  • kreativne radionice (muzička, likovna, dramska, keramička)

U zimskom periodu (oktobar-mart), kada ne idemo na Adu Ciganliju, petak provodimo u različitim ustanovama kulture (muzejima, pozorištima, bioskopima i dr.), što je veoma značajno u borbi protiv stigmatizacije ali i za jačanje porodičnih relacija jer se karte obezbeđuju kako za pacijente tako i za članove njihovih porodica.

Takođe, pred velike praznike kao što su Nova godina, Božić i Vaskrs, pripremaju se priredbe i predstave u kojima učestvuju zajedno pacijenti i zaposleni.

Veliki značaj u sociorehabilitacionom tretmanu ima i radno-okupaciona terapija koju sprovodi radni terapeut. Radni terapeut vrši procenu za rad u okviru radno-okupacionom tretmanu i određuje tehnike kojima će se pacijent baviti, a koje mogu biti: stimulativne, sedativne, inovativne ili slobodne. Reevaluacija se vrši na mesec dana.

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.