Doktorova kula

facebook  instagram

Doktorova kula

dr laza lazarevicDoktorova kula, jedan od najznačajnijih spomenika iz doba Kneza Miloša Obrenovića, ujedno je i prva i najstarija psihijatrijska bolnica na Balkanu, koja je 2011. godine obeležila 150 godina postojanja. Prva lekarska svedodžba, tj. izveštaj, datira od 26.08.1861., a prva sačuvana istorija bolesti potiče iz 1880. godine, kada se u istoriji srpske medicine pojavljuje dr Laza Lazarević. Njegovo ime nosi današnja Klinika za psihijatrijske bolesti, a u njenom sastavu se nalazi Doktorova kula.

Ovu građevinu podigao je 1824. godine dr Vito Romita, lekar velikog vezira i kneza Miloša Obrenovića, da bi 1835. godine prešla u vlasništvo njegovog zeta dr Kuniberta, lekara i istoriografa Kneza Miloša. Dr Kunibert je 1837. godine Kulu prodao Knezu Milošu, od koga je najsleđuje Knez Mihajlo Obrenović, da bi joj 1861. godine odredio istorijsku namenu da bude „Dom za s’uma sišavše“.

Danas se u Doktorovoj kuli svakodnevno obavljaju jutarnji sastanci zaposlenih lekara na kojima prisustvuju direktor Klinike, glavna sestra Klinike i glavna sestra sektora Beograd, a na kojima dežurni lekari referišu izveštaje sa dežurstva u Urgentnoj psihijatrijskoj službi i na odeljenjima Klinike. Ovde se održavaju kolegijumi, zaseda etički odbor, upravni odbor, stručni savet i dr. U Doktorovoj kuli obavljaju se i razni vidovi grupne psihoterapije pacijenata dnevne bolnice i dispanzera, izložbe radova pacijenata dnevne bolnice, kao i stručni sastanci u okviru kontinuirane medicinske edukacije lekara.

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.