Organizacija klinike

facebook  instagram

Organizacija klinike

Uprava klinike:

 • V.d. direktora:
  Doc. dr sci. med. Ivana Stašević Karličić
 • Pomoćnik direktora za medicinske poslove:
  Dr Goran Đinđić, lekar specijalista psihijatrije
 • Pomoćnik direktora za realizaciju razvojnih programa u zajednici:
  Mr sc. Tatjana Subotić, spec. medicinske psihologije
 • Pomoćnik direktora za naučno-istraživačku, obrazovnu i publicističku delatnost:
  Doc. dr sci. med. Vladan Đorđević
 • Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove:
  Bojana Smiljković, dipl. ekonomista
 • Pomoćnik direktora za ljudske resurse:

 • Upravnik Stacionara Beograd:
  Dr Maja Tomašek, specijalista psihijatrije
 • Upravnik Stacionara Padinska Skela:
  Dr Goran Đinđić, lekar specijalista psihijatrije
 • Glavni tehničar Klinike:
  Milorad Birovica, spec. strukovni medicinski tehničar
 • Glavna sestra Stacionara Beograd:
  Tatjana Matović, medicinska sestra
 • Glavna medicinska sestra Stacionara Padinska Skela:
  Nataša Maroš, viša medicinska sestra

Organi upravljanja:

 • V.d. direktora:
  Doc. dr sci. med. Ivana Stašević Karličić
 • Upravni odbor:
  Biljana Pavlović, dipl. pravnik, predsednik
  Biljana Barošević, dipl. pravnik, zamenik predsednika
  Prof. dr Vladimir Diligenski, direktor Klinike za psihijatriju Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“
  Ass. dr sci. med. Andrej Ilanković, Klinika za psihijatriju KCS
  Dr Svetislav Nikolić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Dr Zorica Vlahović, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Zlatko Krstojević, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
 • Nadzorni odbor:
  Dr Bilja Perišić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Dr Vesna Kostić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Dr Ljiljana Vučić, Klinika za ortopediju vilica, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručni organi:

 • Stručni savet:
  Dr Jelena Sredanović, predsednik
  Dr Dragana Pavićević
  Dr Olivera Stanković
  Dr Maja Đerić-Jeremić
  Snežana Simović Draganić, dipl. soc. radnik
 • Stručni kolegijum:
  Stručni kolegijum Klinike čine rukovodioci organizacionioh jedinica i zaposleni zdravstveni radnici i saradnici, uklјučujući i druge zaposlene po pozivu.
 • Etički odbor:
  Dr Maja Tomašek, predsednica
  Dr Jasmina Smaić Hasanović
  Dr Miloš Marković
  Dr sc. med. Draga Dimitrijević
  Mr sc. Tatjana Subotić, spec. med. psihologije
  Dr sc. med. Jelena Đorđević
  Mirjana Vujanović, dipl. pravnik
 • Komisija za unapređenje kvaliteta:
  Doc. dr Vladan Đorđević, predsednik
  Dr Irena Popović
  Dr Jovana Vojvodić
  Nataša Drobnjak
  Valentina Urukalo

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.