Teme iz psihologije, socijalnog rada i defektologije

facebook  instagram

TEME IZ PSIHOLOGIJE, SOCIJALNOG RADA I DEFEKTOLOGIJE -

Zaštita ljudskih prava osoba sa mentalnim smetnjama

Zaštita ljudskih prava osoba sa mentalnim smetnjama i njihovo socijalno uključivanje bi trebalo da budu obezbeđeni zajedničkim i povezanim merama i aktivnostima sistema zdravstvene i socijalne zaštite, što je posebno važno za društveno uključivanje osoba sa mentalnim smetnjama.

Oslanjanje na sisteme podrške koji su do sada obezbeđeni u sistemu socijalne zaštite je dobrodošlo, ali je ponekad nedovoljno da bi obezbedilo puno socijalno uključivanje ovih ljudi i da bi se zaštitila njihova ljudska prava. Lečenje ovih lica obavlja se uglavnom u stacionarnim uslovima, ali se smatra da je neophodna prevencija i obezbeđivanje kvalitetnih usluga u samoj zajednici koja bi trebalo da dovede do pozitivnih promena i predupredi dalji razvoj problema. Postoje preporuke da bi zaštita mentalnog zdravlja i socijalno uključivanje osoba sa mentalnim teškoćama, kao i drugih osoba sa invaliditetom, trebalo da se organizuje u posebnim centrima u lokalnim zajednicama koji bi bili posvećeni prevenciji duševnih oboljenja i prepoznavanju duševne bolesti u najranijoj fazi. Pretpostavka je da bi to značajno doprinelo ostvarivanju i zaštiti prava osoba sa mentalnim teškoćama procenjujući njihov najbolji interes. Socijalno uključivanje osoba sa mentalnim smetnjama je još uvek problem jer podrška pripadnicima ranjivih grupa, koja se obezbeđuje kroz sistem socijalne zaštite, na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, još uvek ne pruža dovoljne garancije da je osobama s mentalnim smetnjama omogućeno društveno uključivanje i to pogoduje praksi njihovog izdvajanja iz okruženja i porodica i zadržavanja u psihijatrijskim bolnicama.

Opširnije...

Stigmatizacija psihički obolelih osoba

Stigma je reč grčkog porekla koja predstavlja oznaku ili beleg koji se utiskivao na koži robova, izdajnika ili zločinaca označavajući vlasništvo nad njima i njihov inferiorni status. Stigmatizacija kao proces, odražava negativno vrednovanje osobe od strane društva, pri čemu grupa koja ima socijalnu moć omalovažava grupu koja je manje moćna. Dakle, ova pojava u direktnoj je vezi sa društvenim nejednakostima, društvene je prirode i samim tim zahteva izvesnu društvenu odgovornost.

Opširnije...

Nasilnik u očima psihologa

Nasilje u porodici je sveprisutni fenomen u poslednje vreme, mada se donose različite zakonske regulative kojima se pokušava iskontrolisati eskalacija ovog problema. Pored toga, primetno je sve češće prisustvo porodičnog nasilja kao sastavnog dela simptomatologije pri hospitalizaciji psihijatrijskog pacijenta. Stoga se nameće potreba pozicioniranja stručnjaka iz domena psihijatrije u odnosu na sveprisutniji fenomen nasilja. U ovom aspektu sagledavanja navedenog fenomena ne postoji detaljnija literatura i često nije u fokusu stručne javnosti, koja naglasak prevashodno stavlja na proceduralno bavljenje ovim problemom u skladu sa različitim zakonskim regulativama.

Opširnije...

Kontakt info

Sektor Beograd:
Višegradska 26, Beograd
Centrala +381.11.36.36.400

Sektor Padinska Skela:
Padinska Skela bb, Beograd
Centrala +381.11.88.71.233
Portirnica +381.11.36.36.500

Sekretarica direktora:
Ivana Davidović
Tel: +381.11.36.36.463
Faks: +381.11.36.36.461
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Internet:
www.lazalazarevic.rs

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.