UPUS

facebook  instagram

Udruženje psihijatrijskih ustanova Srbije

upusUdruženje psihijatrijskih ustanova Srbije "UPUS" je strukovno, dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, na osnivačkoj Skupštini održanoj 15.04.2011. godine. Osnovano je kao udruženje psihijatrijskih ustanova sa svojstvom pravnog lica, sa svim pravima i odgovornostima u skladu sa Zakonom.

Svrha UPUS-a je obezbeđivanje kvalitetnije zaštite psihijatrijskih bolesnika i unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva i njegova delatnost treba da odgovori zahtevu psihijatrijsko-socijalne podrške duševno obolelih u Republici Srbiji.

Sedište UPUS-a nalazi se u Klinici za psihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević“, u objektu „Doktorova kula“, Višegradska 26, Beograd.

Predsednik UPUS-a je prof. dr Milutin Nenadović, direktor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Potpredsednik UPUS-a je mr sc. med. dr Albina Stanojević, direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“.

Generalni sekretar UPUS-a je dr Slobodan Jovičić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Izvršni odbor čine:
Prof. dr Dragan Ravanić
doc. Dr Zoran Gajić
dr Jovanka Petrović

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.