Naučni kadar

facebook  instagram

Naučni kadar

U Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ radi veći broj lekara (magistara i doktora medicinskih nauka), kao i zdravstvenih saradnika sa naučnim zvanjima. Takođe, veliki broj zaposlenih nalazi se na doktorskim studijama različitih fakulteta društvenih i biomedicinskih nauka.

Doktori medicinskih nauka su:

 1. Dr sci. med. Gordana Paunović Milosavljević, spec. neuropsihijatrije
 2. Dr sci. med. Tamara Čavić Đurić, spec. psihijatrije
 3. Dr sci. med. Maja Davidović, spec. dečje i adolescentne psihijatrije
 4. Doc. dr Vladan Đorđević, master menadžer JZ
 5. Doc. dr Ivana Stašević-Karličić, spec. psihijatrije i subspec. sudske psihijatrije
 6. Dr sci. med. Katarina Đokić Pješčić, spec. psihijatrije
 7. Dr sci. med. Gorica Đokić, spec. neurologije
 8. Dr sci. med. Jelena Đorđević, spec. psihijatrije, subspec. sudske psihijatrije
 9. Dr sci. med. Draga Dimitrijević, spec. psihijatrije
 10. Dr sci. med. Romana Petrović, spec. psihijatrije

Magistri medicinskih / društvenih nauka su:

 1. Mr sci. med. Lidija Ćuk Jovanović, spec. psihijatrije
 2. Mr Tatjana Subotić, zdr. saradnik - spec. med. psihologije

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.