Delatnost Klinike

facebook  instagram

Delatnost Klinike

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ je zdravstvena ustanova koja obavlјa visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu delatnost na tercijarnom nivou, kao i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite iz oblasti psihijatrije, laboratorijsku i drugu dijagnostiku, kao i farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke, u skladu sa zakonom i Planom mreže zdravstvene ustanove.

Klinika obavlјa i naučnoistraživačku delatnost, u skladu sa zakonom.

U obavlјanju zdravstvene delatnosti Klinika pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz sledećih oblasti zdravstvene delatnosti, odnosno specijalnosti i odgovarajućih užih specijalnosti:

 • psihijatrije
 • neuropsihijatrije
 • dečje i adolescentne psihijatrije
 • sudske psihijatrije
 • kliničke neurofiziologije sa epileptologijom
 • kliničke farmakologije
 • medicinske psihologije
 • medicinske biohemije
 • laboratorijske dijagnostike
 • farmaceutske zdravstvene delatnosti (bolnička apoteka, klinička farmakologija i sanitetsko snabdevanje)

U Klinici se obavlјa i specijalističko-konsultativna delatnost iz oblasti interne medicine i neurologije.

U okviru svojih nadležnosti Klinika obavlјa sledeće delatnosti:

 • Sprovodi lečenje mentalnih poremećaja primenjujući utvrđene stručne i doktrinarne kriterijume, organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga
 • Obavlјa preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge u polikliničkim i stacionarnim uslovima
 • Prati i proučava stanje mentalnog zdravlјa stanovništva, preduzima mere iz oblasti prevencije mentalnih poremećaja i sprovodi mere za unapređenje mentalnog zdravlјa
 • Utvrđuje stručno-medicinske i doktrinarne stavove u oblastima svoje delatnosti i pruža stručno-metodološku pomoć u njihovom sprovođenju
 • Primenjuje mere zdravstvenog vaspitanja u funkciji formiranja ponašanja, te očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlјa u zajednici
 • Sprovodi školovanje (dodiplomske i poslediplomske studije), stručno usavršavanje svojih zaposlenih, kao i zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz drugih zdravstvenih ustanova
 • Sprovodi istraživanja iz svih oblasti psihijatrije po principima dobre naučne prakse
 • Sprovodi mere sprečavanja neželјenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u Klinici i obezbeđuje stalnu kontrolu sprovođenja ovih mera
 • Organizuje i sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada
 • Organizuje i primenjuje mere u toku elementarnih i drugih većih nepogoda i vanrednih prilika
 • Obavlјa i druge poslove u skladu sa zakonom

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.