Dnevna bolnica za tretman psihijatrijskih bolesnika

facebook  instagram

Dnevna bolnica za tretman psihijatrijskih bolesnika

dnevna bolnica beograddnevna bolnica padinska skela


Parcijalna hospitalizacija organizovana je kroz rad Dnevne bolnice (prepodnevni boravak), a namenjena je dijagnostici i lečenju psihotičnih pacijenata, kroz individualnu i grupnu terapiju (psihoterapiju i socioterapiju), kao i radne i okupacione aktivnosti, te timski tretman.

Dnevna bolnica za tretman psihijatrijskih bolesnika u Klinici organizaciono funkcioniše na dve lokacije – u Beogradu i Padinskoj Skeli. Pacijenti posle stacionarnog lečenja u Klinici prema indikacijama nastavlјaju tretman u Dnevnoj bolnici ili se u Dnevnu bolnicu neposredno primaju na predlog psihijatara Odelјenja polikliničke psihijatrijske zaštite, ili na predlog psihijatara i neuropsihijatara drugih zdravstvenih ustanova.

Svoju delatnost Dnevna bolnica Klinike ostvaruje kroz rad sa pacijentima podelјenim u grupe do 15 psihotičnih pacijenata koji pripadaju istoj dijagnostičkoj kategoriji.

Dnevne bolnice obezbeđuju psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, socioadaptivnu i radno-okupacionu terapiju. Individualne aktivnosti su u skladu sa sopstvenim aspiracijama pacijenata.

Timove Dnevnih bolnica sačinjavaju psihijatri, klinički lekar, medicinske sestre, psiholozi, specijalni pedagozi, radni terapeuti i socijalni radnici. Svojim radom pokušavamo da našim pacijentima olakšamo povratak u svakodnevni porodični i društveni život.

Neki od radova naših pacijenata:



Grupna terapija:



Sportske aktivnosti:



Pročitajte još:
Šta podrazumeva nastavak lečenja u psihijatrijskoj dnevnoj bolnici - koje su prednosti i specifičnosti?
Dnevna bolnica - aktivnosti

Kontakt info

Radno vreme:
radnim danima, 07 – 14 časova

Kontakt telefon:
Ambulanta Dnevne bolnice Beograd
(011) 36.36.474
Ambulanta Dnevne bolnice Padinska Skela
(011) 36.36.562

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.