Arhiva vesti

facebook  instagram

ARHIVA VESTI -

Prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom COVID-19

Fighting a COVID-19 Pandemic

Od 26-28. marta 2022. godine u Beogradu je održana Prva svetska konferencija o COVID-19 pod nazivom The First World Conference - Fighting a COVID-19 Pandemic.

Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” aktivno je učestvovala na Kongresu, sa većim brojem radova koji su bili izloženi u okviru tri dana trajanja konferencije.

Jedna od sesije bila je posvećena mentalnom zdravlju.
Predsedavajući: prof. dr Ivana Stašević Karličić
Moderator: dr Aleksandra Dutina

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

Tim Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” Beograd

U sveobuhvatnom odgovoru na krizu izazvanu pandemijom COVID-19, mere zaštite mentalnog zdravlja stanovništva bile su pravovremene i opsežne. Kontinuirana prevencija (javnozdravstveni rad, vakcinacija), hospitalno zbrinjavanje zaraženih lica sa mentalnim smetnjama i stalni napori da se poveća dostupnost usluga bile su težišne tačke aktivnosti zdravstvenog sistema u cilju očuvanja javnog zdravlja.

Prikazani rezultati govore u prilog svojevrsnoj otpornosti stanovnistva (nije bilo promene učestalosti suicida i teških duševnih poremećaja), identifikovane su vulnerabilne grupe kao prioritet za kriznu intervenciju, a kovid pozitivna lica sa mentalnim smetnjama tretirana su u okviru standardnog terapijskog protokola, bez očekivanog porasta broja komplikacija i loših ishoda kod lakih i srednje teških formi kovid infekcije. Telemedicina je novi put za dalje unapređenje kvaliteta usluga i dostupnosti sistema u delu za zaštitu mentalnog zdravlja, u sinhronoj akciji kreatora politike, donosioca odluka i drugih zainteresovanih strana (zdravstveni radnici, pacijenti, zajednica).

UČESNICI SESIJE O MENTALNOM ZDRAVLJU

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

prof. dr Nađa Marić Bojović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

spec. dr Aleksandra Dutina, Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, Beograd

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

doc. dr Mirjana Tasić Stojanović, Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, Beograd

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

mr sc. Tatjana Subotić, Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, Beograd

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

prof. dr Milica Pejović Milovančević, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

dr Nikola Lalović, Klinika za psihijatriju KCS, Beograd

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

Hou Cailan, MD, Guangdong mental health center, China

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

dr Milena Stašević, Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, Beograd

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

ass. dr Jelena Đorđević, Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, Beograd

prvi svetski kongres o borbi sa pandemijom covid-19

dr Goran Đinđić, Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, Beograd

Kontakt info

Sektor Beograd:
Višegradska 26, Beograd
Centrala +381.11.36.36.400

Sektor Padinska Skela:
Padinska Skela bb, Beograd
Centrala +381.11.88.71.233
Portirnica +381.11.36.36.500

Sekretarica direktora:
Ivana Davidović
Tel: +381.11.36.36.463
Faks: +381.11.36.36.461
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Internet:
www.lazalazarevic.rs

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.