Arhiva vesti

facebook  instagram

ARHIVA VESTI -

Drugi nacionalni kongres bolničke psihijatrije sa međunarodnim učešćem

evaluacija kongresa 1

Poštovane kolege,

U susret 157g psihijatrije u Srbiji, kolevka srpske psihijatrije, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u saradnji sa Udruženjem za Urgentnu Psihijatriju Srbije i Klinikom za psihijatriju Kliničkog Centra Kragujevac, organizovala je Drugi nacionalni kongres bolničke psihijatrije sa međunarodnim učešćem. Kongres je održan od 10-12. oktobra 2018. godine u Operi i teatru Madlenianum, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Kongresu je prisustvovalo 450 lekara iz čitave Srbije koji su svojim aktivnim učešćem doprineli kvalitetu kongresa.

Kongresne aktivnosti su započele 10. oktobra Predkongresnim simpozijumom „Mentalno zdravlje -javnozdravstvena politika, unapređenje i prevencija“, koji je u celini bio posvećen Svetskom danu mentalnog zdravlja. Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1421/18 sa 5 bodova za učesnike.

Istaknuta predavanja su imali (po redosledu izlaganja): Dr sc. med. Shyamanta Das koji je govorio o globalnoj perspektivi razvoja psihijatrije u zemljama sa nižim i srednjim ekonomskim razvojem, prof. dr Vesna Bjegović Mikanović koja je govorila o javnozdrastvenim izazovima unapređenja mentalnog zdravlja, doc. dr Verica Jovanović govorila je o zaštiti mentalnog zdravlja u Srbiji, doc. dr Ivana Stašević Karličić podsetila je na značaj implementacije zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama, prof. dr Aleksandar Damjanović je prezentovao strategiju razvoja zaštite mentalnog zdravlja za sledeći četvorogodišnji period, dr Ivana Božović je istakla ulogu medija u zaštiti mentalnog zdravlja, doc. dr Zoran Bukumirić je govorio o značaju meta-analize u psihijatriji i prof. dr Slavica Đukić Dejanović je prezentovala plan zaštite mentalnog zdravlja iz ugla ciljeva održivog razvoja Agende 2030 Evropske Unije; doc. dr Vladan Đorđević je govorio o jednogodišnjoj kampanji za unapređenje mentalnog zdravlja Klinike Laza Lazarević, dr Aleksandra Gavrilović je govorila o preseku zaštite mentalnog zdravlja u prošlosti, sadašnjoj situaciji i budućim strategijama, i dr Tatjana Voskresenski je govorila o pozitivnim iskustvima u radu Centra za mentalno zdravlje u Vršcu. Potom je dr Jovan Milovanović govorio o radu Centra za mentalno zdravlje u Kikindi, dr Milan Stanojković o prvom centru za mentalno zdravlje u Nišu, Snežana Simović Draganić o radu Centra za mentalno zdravlje u Beogradu, dr sc. med. Gordana Paunović Milosavljević o radu savetovališta “Otvorena vrata” Klinike Laza Lazarević, dr sc. med. Stojan Bajraktarov o reformi mentalnog zdravlja u Makedoniji, mr sc. Tatjana Subotić o ulozi zdravstvenih saradnika u unapređenju mentalnog zdravlja, prof. dr Ivan Dimitrijević o značaju prepoznavanja dualnih dijagnoza u lečenju bolesti zavisnosti kao važne karike u zaštiti mentalnog zdravlja, prof. dr Radan Stojanović o značaju prepoznavanja poremećaja ishrane kod sportista i dr Jelena Jovanović Simić je govorila o Muzeju srpske psihijatrije Klinike laza Lazarević, koji se otvara u “Doktorovoj kuli” koja je pre 157 godina bila „Dom za s'uma sišavše“.

U popodnevnim časovima je paralelno održana Škola urgentne psihijatrije, akreditovane kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1419/18 sa 6 bodova za učesnike, sa zanimljivim edukativnim temama a sa ciljem sticanja praktično primenljivih znanja. Predavači u školi su bili (po redosledu izlaganja): dr sc. med. Jelena Đorđević koja je govorila o psihomotornoj agitaciji, dr sc. med. Gorica Đokić koja je govorila o diferencijalno dijagnostičkim neurološkim stanjima koja dovode do psihomotorne agitacije, doc. dr Ivana Stašević Karličić koja je predavala o etiologiji, patogenezi, prevenciji i lečenju delirijuma, dr nebojša Živković koji je sveobuhvatno pričao o suicidalnosti, dr Milena Stašević koja je govorila o hitnim stanjima usled neželjenih dejstava psihofarmaka i dr Ana Opanković koja je govorila o medicinskim i pravnim aspektima prinudne hospitalizacije.

Večernji časovi su bili odvojeni za svečano otvaranje Kongresa sa kratkim pozdravnim rečima predsednice kongresa doc. dr Ivane Stašević Karličić i prof. dr Vladimira Đukića, državnog sekretara ispred Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Potom su podeljene zahvalnice i nastavljeno je sa kulturno-umetničkim programom KUD “Ivo Lola Ribar”.

evaluacija kongresa

evaluacija kongresa

evaluacija kongresa

evaluacija kongresa

Prof. Stephen Stahl sa učesnicima Kongresa

Drugi dan kongresa (11. oktobar) započeo je kongresnim simpozijumom „Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji“ akreditovanog kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1423/18 sa 4 boda za učesnike. Simpozijum je predavanjem otvorila dr Aleksandra Dutina koja je govorila o uporednom modelu efikasnosti i troškova lečenja pacijenata sa shizofrenijom olanzapinom i aripiprazolom. Potom je profesor Stefan Štal, otac moderne psihofarmakologije, govorio o korišćenju farmakokinetskih i farmakodinamskih osobina antipsihotika u odabiru terapije i doze dugodejstvujućih antipsihotika. Nakon predavanja profesora Stahla, prof. dr Vladimir Janjić je nadahnutim igrokazom dočarao istorijat psihijatrije od lobotomije do savremenih psihofarmaka. Prof. dr Andreas Schreiner je u okviru satelitskog simpozijuma Eufarma govorio o dugodejstvujućim antipsihoticima sa posebnim naglaskom na paliperidon palmitat.

evaluacija kongresa

Prof. Stephen Stahl

evaluacija kongresa

Prof. dr Vladimir Janjić

Predavanja su nastavljena izlaganjima doc. dr Milice Pejović Milovančević o bolničkom lečenju dece i adolescenata, prof. dr Ivane Timotijević o disfunkcionalnosti neuronskih krugova u psihijatrijskim poremećajima, doc. dr Vladimira Đorđevića koji je govorio o lečenju kognitivnih simptoma shizofrenije, prof. dr Milana Latasa o shizofreniji sa aspekta kongitivno-bihejvioralne terapije, prof. dr Miroslave Jašović Gašić o terapijskoj rezistenciji kao zamki za polifarmaciju, prof. dr Dragane Ignjatović Ristić o nedovoljnoj upotrebi klozapina, doc. dr Maje Ivković o novim terapijskim pravcima u lečenju shizofrenije, i dr Milene Stašević o važnosti poštovanja smernica dobre kliničke prakse u hospitalnom lečenju prve epizode shizofrenije.

U popodnevnim časovima održan je satelitski simpozijum pod pokroviteljstvom farmaceutske kompanije Actavis, u kome su doc. dr Ivana Stašević Karličić, dr Milena Stašević i dr Goran Đinđić govorili o atipičnim antipsihoticima sa osvrtom na olanzapin i višegodišnjim iskustvima u lečenju pacijenata sa shizofrenijom.

U kasnim popodnevnim časovima predavanja su imali(po redosledu izlaganja): dr Maja Tomašek o različitim sindromima u okviru shizofrenije, dr Goran Đinđić o poremećajima ličnosti i shizofreniji kao faktoru rizika za agresivno i kriminogeno ponašanje, dr sc. med. Katarina Đokić Pješčić o kliničkim formama shizofrenije i emocionalnom profilu ličnosti značajnom za nastanak depresivnih simptoma i suicidalnosti u shizofreniji, dr sc. med. Vesna Stefanović o efektu antipsihotika na metaboličke parametre u prvoj epizodi shizofrenije, doc. dr Tijana Cvetić o uticaju antipsihotika na meke neurološke znake kod obolelih od shizofrenije, dr Đorđe Ćurčić o uticaju dozirane fizičke aktivnosti na simptome shizofrenije, dr Nebojša Živković o terapiji perzistentnih poremećaja sa sumanutošću, dr Jasmina Smaić Hasanović o simptomatskim psihozama u okviru sistemskog lupusa, i Zorana Filipović spec. kliničke psihologije o uticaju porodičnih relacija na psihičko stanje osoba koje boluju od shizofrenije.

Poslednji kongresni dan je odvojen za simpozijum „Kognitivni poremećaji i granična područja psihijatrije i neurologije“ akreditovanog kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1422/18 sa 4 boda za učesnike. Simpozijum je započet predavanjem prof. dr Vladimira Janjića o psihomotornoj agitaciji u Alzheimerovoj bolesti, iza koga je dr sc. med. Gorica Đokić govorila o prodromalnoj i blagoj demenciji u Alzheimerovoj bolesti. Potom je prof. dr Slobodan Janković predavao o lekovima izazvanim kognitivnim poremećajima, mr sc. med. Mirjana Tatarević o biomarkerima u demenciji, i prof. dr Alma Mihaljević Peleš o kognitivnim promenama u psihijatrijskim poremećajima. Simpozijum je nastavljen predavanjem prof. dr Dragana Pavlovića koji je govorio o frontotemporalnoj demenciji i prof. dr Nevene Divac o terapijskom izazovu lečenja psihoze u Parkinsonovoj bolesti, potom je prof. dr Snežana Filipović Danić govorila o depresiji i anksioznosti nakon moždanog udara i doc. dr Igor Pantić o stresom indukovanim promenama na hromatinu kod pacijenata sa depresivnim poremećajem.

Kongres je završen predavanjima(po redosledu izlaganja): dr sc. med. Jelene Đorđević o kognitivnim aspektima shizofrenije, ass. dr Aleksandre Pavlović o vaskularnim demencijama, ass. dr Branimira Radmanović o terapiji bihejvioralnih i psihijatrijsko-psiholoških simptoma demencije, dr Marka Mirića o psihijatrijskim simptomima Parkinsonove bolesti, doc. dr Nenada Miloševića o aspektima kognicije osoba sa epilepsijom i doc. dr Vekoslava Mitrovića koji je predavao o psihijatrijskim poremećajima u sklopu neuropatske boli.

Tokom trajanja kongresa, posetioci su mogli da se upoznaju sa savremenim trendovima u lečenju psihijatrijskih poremećaja na izložbi farmaceutskih kompanija koje su pomogle u organizaciji kongresa, na čemu im se i ovim putem zahvaljujemo.

Kontakt info

Sektor Beograd:
Višegradska 26, Beograd
Centrala +381.11.36.36.400

Sektor Padinska Skela:
Padinska Skela bb, Beograd
Centrala +381.11.88.71.233
Portirnica +381.11.36.36.500

Sekretarica direktora:
Ivana Davidović
Tel: +381.11.36.36.463
Faks: +381.11.36.36.461
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Internet:
www.lazalazarevic.rs

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.