Teme iz psihijatrije

facebook  instagram

TEME IZ PSIHIJATRIJE -

Poremećaji ličnosti

Poremećaje ličnosti najkraće možemo definisati kao karakteristične obrasce mišljenja, osećanja, ponašanja i odnosa sa drugima, koji se ispoljavaju i uočavaju u svakodnevnom životu. U pitanju su kvantitativna i kvalitativna oštećenja ličnosti koja mogu uticati na pojavu, tok i ishod drugih poremećaja, zbog čega im se pridaje velika pažnja u novije vreme.

Aktuelno, poremećaji ličnosti definišu se kao dugotrajni i neadekvatni obrasci sopstvenog iskustva i ponašanja koji se značajno razlikuju od očekivanog u odgovarajućoj kulturi. Ovakvi obrasci ispoljavaju se u domenima:

 • kognicije, kroz neodgovarajuće promišljanje o sebi, drugima i okolini, koje može dovesti do pojave različitih ideja i pogrešnih zaključaka;
 • emocionalnog reagovanja, koje, u zavisnosti od vrste poremećaja ličnosti može ići od potpunog odsustva emocija do intenzivnog i nekontrolisanog ispoljavanja koje je neprimereno situaciji
 • socijalnih odnosa, od odsustva želje za kontaktom sa ljudima iz svog okruženja do preterane vezanosti za druge
 • kontrole impulsa, koja je najčešće narušena usled niske frustracione tolerance

Javljaju se još u ranoj adolescenciji, nefleksibilni su, moguće ih je uočiti u širokom obimu različitih situacija i dovode do značajnog oštećenja socijalnog i radnog funkcionisanja.

U odnosu na zdravu ličnost tri patološka znaka poremećaja ličnosti jesu:

 • nedostatak stabilnosti i otpornosti na situacije pojačanog stresa
 • nefleksibilnost u svakodnevnom ponašanju
 • stalno ponavljanje neadekvatnih obrazaca psihičkog funkcionisanja

Ljudi sa poremećajem ličnosti uglavnom nemaju subjektivnih tegoba čije bi poreklo videli u sebi samima i najveći broj njih dugo i uglavnom kompenzovano funkcionišu u svojoj sredini, a psihijatrijisku pomoć potraže samo u periodima dekompenzacije ili pojave komplikacija.

Komplikacije poremećaja ličnosti uglavnom nastaju pod dejstvom spoljašnjih činilaca, od kojih su najčešće:

 • kratke reaktivne psihoze svih vrsta
 • afektivni poremećaji (posebno depresivna epizoda, distimija i hipomanija)
 • adikcija/abuzus (najčešće droga, alkohol i hrana)
 • pojava shizofrenih elemenata
 • izrazito socijalno nefunkcionisanje.

Za razliku od komplikacija, dekompenzacija poremećaja ličnosti mahom nastaje zbog unutrašnjih pritisaka, koji prevazilaze adaptacione sposobnosti ličnosti i predstavljaju slom aktuelne strukure iste. Faktori dekompenzacije mogu biti dvojakog porekla:

 • iz same ličnosti, te doprinosi pojavi alkoholizma, gojaznosti, zavisnosti od droge, depresivnosti, anksioznosti, hipohondriji, delikventnosti i propadanju ličnosti
 • iz same okoline: ono što data osoba doživi kao provokaciju, individualne životne poteškoće i stalne egzistencijalne opasnosti.

Specifični poremećaji ličnosti, po važećoj klasifikaciji mentalnih poremećaja, su: shizoidni, paranoidni, disocijalni, emocionalno nestabilni (impulsivni ili granični tip), histrionični, opsesivno- kompulsivni, izbegavajući i zavisni.

Sa farmakoterapijskog aspekta, poremećaji ličnosti se lekovima tretiraju u situacijama komplikacije/dekompenzacije, a mimo toga akcenat se stavlja na psihoterapiju.

Od psihoterapijskih modaliteta najčešće se koristi modifikacija kognitivno- bihejvioralne terapije prilagođena poremećajima ličnosti. Tokom samog psihoterapijskog rada terapeuti se najčešće sreću sa problemima koji proističu iz stabilnog obrasca maladaptivnih karakteristika sa kojima je osoba saživljena i koje opaža kao jedino funkcionalne. Upravo zbog ovakvih svojih karakteristika, poremećaji ličnosti predstavljaju izazovno područje u psihoterapijskom radu.

Kliničko muško odeljenje "K"

Kontakt info

Sektor Beograd:
Višegradska 26, Beograd
Centrala +381.11.36.36.400

Sektor Padinska Skela:
Padinska Skela bb, Beograd
Centrala +381.11.88.71.233
Portirnica +381.11.36.36.500

Sekretarica direktora:
Ivana Davidović
Tel: +381.11.36.36.463
Faks: +381.11.36.36.461
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Internet:
www.lazalazarevic.rs

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.